Projekt „Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“

Võimalus noortele, kes ei õpi või kellel on oht koolist välja langeda

 

Läänemaa omavalitsused (Haapsalu linnavalitsus, Lääne-Nigula ja Vormsi vallavalitsus) on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS), millega soovitakse jälgida, et kõik 13–29-aastased noored maakonnas saavad tuge haridustee jätkamiseks ja/või tööturule liikumiseks.

Igas omavalitsuses töötab noorte heaoluspetsialist, kes pakub noorele vajalikku tuge.

 

Millist tuge noored saavad?

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud koolitused/kursused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt). 

 

Noorte heaoluspetsialistid Läänemaal:

Anni Loorits – Haapsalu linnavalitsus, tel nr 5343 0343, anni.loorits@haapsalulv.ee

Helina Meister – Lääne- Nigula vallavalitsus, tel nr 5919 5901, helina.meister@laanenigula.ee

Kairi Aavere – Vormsi vallavalitsus, tel nr 5343 5351, kairi@vormsi.ee

 

Projekti „Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“ on kaasrahastanud Euroopa Liit. Projektiperiood on 04.09.2023–31.08.2027.

 

Rohkem infot projekti kohta allolevatelt linkidelt:

https://shorturl.at/oxzH5 ja https://shorturl.at/egx68

 

Projektijuht Hanna-Brett Lepplaid

E-mail: projektijuht@laanemaa.ee

Telefon: 53505097