Õpperühmad lastele

Kunstiring

 • lapsed vanuses 6-8 eluaastat;
 • õppetöö kahel päeval nädalas 45 minutit;
 • puuduvad sisseastumiskatsed;
 • võetakse vastu aastaringselt vabade kohtade olemasolul;
 • õppetöö toimub õppeainetes: pilditund ja vormiõpetus.

Pilditunnis julgustame lapsi pintsli ja värvidega vabalt ja loovalt toimetama, värve segama ja nautima nii tegevust kui tulemust. Kunstiringi ülesanne on anda lastele võimalus isetegemiseks ja arendada lapse kunstialase eneseväljenduse oskusi. Eesmärgiks on arendada lapse loomingulist fantaasiat, loomulikku värvitaju ning õpetada märkama lapsi kujutama tegelikkust ja väljendama meeleolu värvide abil.

Vormiõpetuses õpetame lapsi tajuma vormi ja anname oskusi ümbritseva maailma ruumiliseks kujutamiseks.

Ettevalmistuskursus

 • lapsed vanuses 9-11 eluaastat;
 • õppetöö kolmel päeval nädalas 2×45 minutit;
 • vastuvõtt toimub sisseastumiskatsete alusel;
 • õppetöö toimub õppeainetes: maalimine, kompositsioon, vormiõpetus.

Kompositsioonitunnis katsetame erinevaid kunstivahendeid ja -tehnikaid, õpime oma joonistust kui pildilugu komponeerima st paberile paigutama nii, et endal oleks põnev teha ja vaatajal huvitav vaadata.

Maalimises kasutame peamiselt guašše, tutvume värviringi värvidega ning püüame nende segamisel saada võimalikult erinevaid toone. Koloriidi valdamine võimaldab lapsel pintsli abil siseneda maalilisse fantaasiamaailma või siis kujutada igapäevast argielu kirevana ja värvirõõmsana.

Vormiõpetuse eesmärgiks on arendada lapse ruumilist mõtlemist, ruumitaju ja aidata kaasa vormi kujutamisele paberil.

I-IV kursus

 • I kursusele võetakse sisseastumiskatsete alusel vastu lapsed alates 12. eluaastast.
 • I-II kursusel toimub õppetöö 11 tunnil nädalas: joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus;
 • III-IV kursusel toimub õppetöö 14 tunnil nädalas: joonistamine, maalimine, kompositsoon, vormiõpetus ja kunstiajalugu;

Maalimine I-IV kursus

Fantaasia ja värvide julge kasutamine on endiselt olulised selleski vanuserühmas, kuid järk-järgult üha enam  hakatakse tegelema akadeemilisema maalimisega. See tähendab asjade realistlikku ja ka fotorealistlikku kujutamist, aga selle kõrval ka ekspressiivset, popilikku ja muid maalimislaade. Õpitakse kasutama guašš-, akrüül- ja õlivärve.

Joonistamine I-IV kursus

Fantaasia arendamise kõrval suuname selles aines õpilasi üha enam akadeemilise joonistamise poole. Siin ei õpetata mitte nippe, kuidas joonistada kala või elevanti, selle asemel soovime arendada vaatlemise ja nähtava pildipinnal kujutamise oskust. Õppetöö tulemusel peaks laps lõpuks suutma joonistada enam vähem kõike, mida ta parasjagu näeb. Kujutamisel õpitakse perspektiivireegleid, tõepäraste proportsioonide ning valguse ja varju kujutamist.

Vormiõpetus I-IV kursus

Suure osa vormiõpetusest hõlmab saviga tegelemine ehk keraamika. Õpitakse valmistama mitmesuguseid nõusid- kausse, tasse, kannusid, taldrikuid, vaase ning kasutama selleks erinevaid tehnilisi võimalusi, kuni potikedral treimiseni välja. Õpitakse nõusid mitmel moel dekoreerima (nt angoobide, glasuurialuse värvi ja glasuuridega). Nõude ja tarbeesemete kõrval valmistatakse ka mitmesuguseid kujusid. Vanematel kursustel püütakse tõepärase kujutamise poole, näiteks inimfiguuride ja portree modelleerimisel. Lisaks keraamikale võib soovi korral tutvust teha ka kipsi valamise, kivi raiumise, puunikerdamise ja metallehistööga.