Avatud stuudio ehk osaline õppeaeg

Avatud stuudio ehk osaline õppeaeg pakub võimalust õppimiseks neile õpilastele, kes ei saa või ei soovi läbida õppekava täies mahus ja etteantud ajaga. Samuti võimaldab kunstikooli põhiõppe lõpetanutele ennast jätkuvalt kunstialal arendada.

Avatud stuudios:

  • kujunevad õppeainete valik ja koormus õpilase ja lapsevanemaga koostöös;
  • kujuneb õppetöö sisu õpilase ja õpetajaga koostöös;
  • toimub õpe vastavalt õppija teadmiste ja oskuste tasemele ainekava alusel;
  • saab õppetöösse lülituda ka õppeaasta keskel;
  • väljastatakse õpilase soovil valitud õppeainetes arvestuste sooritamisel hinneteleht.
Avatud stuudiosse võetakse õpilasi vastu vaid juhul, kui täis õppeajaga õppivate õpilaste kõrval on vabu kohti.