Sisseastumine 2023/2024

Haapsalu Kunstikooli õppima asumiseks tuleb lapsevanemal:

  • esitada Haapsalu Kunstikoolile vormikohane taotlus haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu (https://piksel.ee/arno/haapsalu/) või
  • esitada paberkandjal taotlus Haapsalu Kunstikoolis (Jaani 2).

Uueks õppeaastaks ARNO kaudu avaldust esitades tuleb kindlasti jälgida, et on valitud 2023/24. õppeaasta! Sisse logides leiab nupu “ABI” alt kasutusjuhendid keskkonnas toimetamiseks. 

Sisseastumiskatseid sooritamata on võimalik asuda õppima KUNSTIRINGI või AVATUD STUUDIOSSE (osaline õppeaeg). Kunstiringi ja avatud stuudiosse võtab Haapsalu Kunstikool õpilasi vastu aastaringselt vabade kohtade olemasolul. PS! Pikast kunstiringi ootejärjekorrast tingituna oleme peatanud taotluste esitamise võimalikkuse ARNOs!

ETTEVALMISTUSKLASSI ja I KURSUSELE soovijatel tuleb läbida sisseastumiskatsed. Sisseastumiskatsetele tulles peab õpilane kaasa võtma 5 enda tehtud tööd omal valikul, millest soovitavalt 2 on tehtud iseseisvalt, mitte koolis.

PS! Erandkorras ei ole 2023/2024. õppeaastal ettevalmistusklassiga liituda soovijatel kohustust osaleda sisseastumiskatsetel. Kohtade vähesuse tõttu võtame ettevalmistusklassidesse uueks õppeaastaks õpilasi vastu taotluse esitamise järjekorras.

Haapsalu Kunstikooli sisseastumiskatsed 2023/24. õppeaastaks toimuvad esmaspäeval, 21. augustil 2023 kell 17.00!

I kursusele võib vabade kohtade olemasolul võtta õpilasi sisseastumiskatsete tulemusena kuni 30. septembrini. Hiljem kooli astunud õpilased arvatakse küll I kursuse nimekirja, kuid otsuse kursuse lõpetamise kohta teeb õppenõukogu õppeaasta lõpul.

Täiendav info telefonil 473 3440 või info[ätt]hkk.edu.ee.