Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

Esimees           Indrek Jets                õpetajate esindaja       
Aseesimees      Virge Tiik                   Ridala osakonna lastevanemate esindaja             
                       Annely Lember           Ridala osakonna õpetaja     
                       Kail Visla                    lastevanemate esindaja                 
                       Piret Piiper                 täiskasvanud õppijate esindaja
                       Mari-Epp Täht            linnavalitsuse esindaja