Hoolekogu

Kooli hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

Haapsalu Kunstikooli hoolekogu koosseis:

Indrek Jets                          Õpetajate esindaja (esimees)
Annely Lember                     Ridala osakonna õpetaja
Erika Tomson                       Lastevanemate esindaja
Miranda Klaij                       Ridala osakonna lastevanemate esindaja
Piret Piiper–Sokolov            Täiskasvanud õppijate esindaja
Mari-Epp Täht                     KOV esindaja