Indrek Jetsi ehete näitus “Unund barbaarsuse lumm”

04.07.2021 - 25.07.2021
Näituse asukoht: Keldrisaal

Unund barbaarsuse lumm

Näitus visualiseerib mõningaid minu mõtterännakuid kultuuriloo vanematel ja obskuursematel radadel. Põhiosa inspiratsiooni ja ka mõned otsesed tsitaadid pärinevad rahvasterännu-, eelviikingiaja ja viikingiaja kunstist. Tegemist pole siiski muinasesemete rekonstruktsioonidega (välja arvatud käevõrud ja ehk ka joogikausikesed). Ehted on mõeldud kandmiseks tänapäevase piduliku rõivaga, näiteks meesterahva särgikaelusel lipsu asemel.

Mõned Skandinaavia arheoloogid, eeskätt Lotte Hedeager on tõlgendanud Põhjala loomornamentikat (mis kujunes võidukal rahvasterännuajal) kui vastandumist rooma impeeriumile, roomalikule maailmavaatele ja kunstile. Põhja barbarid impeeriumi vastu. 

Mulle sümpatiseerib idee, et omakultuurid, olgu regionaalsed, etnilised või subkultuurid, loovad mingi eripära ja kirjususe maailma, kus muidu on imperiaalselt valitsemas igav, lihvitud ja professionaalne estraad. Paljugi kunagisest kaob aga ajaga unustusse. Siiski on meie pärand kõik, mida tahame üles noppida ja oma tänapäevase tähelepanu valgusse tõsta. Mõistagi saab see nüüd asetatud omaaegsest mitmel moel väga erinevasse kultuurikonteksti ja tähendusvälja.

Nii kohtub minu näitusel kohalik barbarikultuur  punk-goth-metal subkultuuri mingi subjektiivse versiooniga. Varesed ja kaarnad, need on kenad laululinnud.

Indrek Jets