Haapsalu Kunstikooli täiskasvanud õpilaste tööde näitus

02.01.2020 - 18.01.2020
Näituse asukoht: Majasaal, Keldrisaal

Haapsalu Kunstikooli täiskasvanud õpilaste tööde näitus jaguneb kahe galerii vahel: maja- ja keldrigalerii.

Majagaleriis on väljas 2018/2019. õppeaasta II poolaastal Aide Leit-Lepmetsa ja 2019/2020. õppeaasta I poolaastal Indrek Jetsi juhendamisel valminud joonistamistööd ning Elis Saarevälja juhendamisel valminud maalitööd.

Joonistamiskursus (juhendaja Aide Leit-Lepmets)

Joonistamine on üks olulisemaid kunsti alustugesid. 2018/2019. õppeaasta joonistamiskursuse eesmärk oli õppida joonistama võimalikult realistlikult. Tänapäeval ollakse seisukohal, et kõik inimesed on võimelised joonistama. Küsimus ei ole andes või selles, et sa ei oska kätt õigesti liigutada – oluline on õppida kujutatavat objekti õigesti vaatlema. Vaatlemine, nagu kõik loovalade tegevused, kuuluvad parema ajupoole kompetentsi. Kuna meie koolisüsteem treenib pidevalt vasakut ajupoolkera, st annab teadmisi, siis püüame ka kunstis hakkama saada omandatud teadmiste najal. Kursusel kasutatigi realistliku joonistamise õppimisel Betty Edwardsi metoodikat “joonistamine parema ajupoolkera abil”.

Näitusel on väljas erinevates tehnikates (värviline pliiats, pastell, süsi) portreed.

Joonistamiskursus (juhendaja Indrek Jets)

Joonistamine on ühest küljest visuaalse eneseväljenduse esmaseim võimalus, teisalt aga nõuab realistlik joonistamine üsna palju pingutust, nähtava vaatlemist ja analüüsi. Sügisel alanud kursuse raames oleme joonistanud natuurist kipskujusid,  aga ka figuurivisandeid, kus kursuslased üksteisele 10-15 minuti jooksul erinevates asendites poseerisid. Lisaks on oma oskust arendatud ka fotode ja olemasolevate piltide järgi joonistades.

Maalikursus (juhendaja Elis Saareväli)

Maalikursusel alustasime esmaste oskuste omandamisest ja tehniliste võimaluste tundmaõppimisest. Kursuse edenedes oleme aga siiski jõudnud juba isikupärase loominguni.

Keldrigaleriis saab näha keraamikakursusel osalenud õpilaste töid, mis on valminud Indrek Jetsi ja May Aavasalu juhendamisel ning metallehistöökursusel Indrek Jetsi juhendamisel valminud töid.

Näitus jääb avatuks kuni 18. jaanuarini 2020. Avamisele olete oodatud 9. jaanuaril kell 18.00.