Tiina Ojaste maalinäitus “Habras lummus”

20.07.2022 - 07.08.2022
Näituse asukoht: Majasaal

TIINA OJASTE

Uku Masing on öelnud, et kunstniku silmad ei ole vabad ega saa iial sõltumatuks tema tujudest. Kunstnik ei saa olla täiesti objektiivne kujutades silmapilkset või jäädavat. Kunst peegeldab seega reaalsust alati pisut moonutatud ja mängulisemal moel ning lisab kujutavasse oma nägemused ja kõhklused.

Ojastet on peetud romantilise realismi esindajaks. Nii nagu Masing väidab, et ükski kunstnik ei saagi oma subjektiivse positsiooni tõttu olla realist, siis Ojaste ei püüagi seda teadlikult olla. Teemadest on teda läbi aegade paelunud mütoloogia, ajalugu, aga ka tänane maailm oma mitmekülguse ja mitmekihilisusega – neid teemasid käsitledes romantiseerib ta oma maalides nii muinasjutulist maailma kui ka reaalsust. Ojaste loomingus seguneb reaalsus unenäolisusega ning tema kunst kompab piire eksisteeriva ja mitteeksisteeriva ehk kujuteldava vahel.

Kunstnikuna on Ojaste olnud tegev 1980ndatest aastast. Esimesed kokkupuuted kunstiga olid nahkehistöö valdkonnas ning esinenud on Ojaste arvukatel rahvusvahelistel nahkehistöö näitustel. Maalikunstini leidis Ojaste tee 2000ndatel aastatel. Selle perioodi vältel on eksperimenteeritud nii sürrealismi kui ka impressionistliku kunstiga, samuti oma õppejõu Lola Liivati mõjul ekspressionistliku koloriidiga. Liivati mõjusid on paljud kunstist kirjutajad Ojaste teostes leidnud ning seda eelkõige just julge värvikasutuse tõttu.

Kunstiteadlane Marian Grau

TIINA OJASTE (s. 1961 Pärnu)

Erialaõpingud: 1970-1977 Pärnu I Keskkooli kunstiklass 1977-1981 Tartu Kunstikool (diplom naha kunstilise kujundamise erialal).

Peale kooli lõpetamist elas Tartus ja töötas paarkümmend aastat erinevates firmades ettevõtja ja kunstnikuna. Aastatuhande vahetusel asus elama Pärnumaale. Maalikunstnik.

Näitused 1987-2022 Grupi ja isikunäitused (õlimaal) 61 näitust, neist 46 isikunäitused Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Küpros, Vatikan, Itaalia.

1986-1997 Grupi ja isikunäitused (nahkehistöö) – Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Poola, Leedu, Soome, Rootsi, Eesti

www.tiinaojaste.eu                                                                                                                                 
info@tiinaojaste.eu                                                                                                                                                             
Facebook: Tiina Ojaste Art Gallery                                                                                                                                      
Tel: +
372 55544111