TEAVITUS! Haapsalu Kunstikooli tegevus alates 11. jaanuarist 2021!

Alates 11. jaanuarist jätkub Haapsalu Kunstikoolis õppetegevus vastavalt 8. jaanuaril Vabariigi Valitsuse poolt vastu heakskiidetud korraldusele järgmiste piirangutega:
* rühma suurus sisetingimustes koos juhendajaga on kuni 11 inimest;
* rühmad ei tohi omavahel kokku puutuda;
* ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti.
* siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

50 protsendi ruumi täitumuse piirangust tulenevalt käivad Haapsalu Kunstikooli õpilastest pooled koolis 11.01-15.01 ja teine pool 18.01-22.01. Info, kummal nädalal keegi koolis käib on vanematele edastatud juhtkonna ja rühmajuhendajate poolt.