Lõpetas kunstikooli Ridala osakonna esimene lend

28. mail 2020 kaitsesid Haapsalu Kunstikooli majagaleriis oma lõputöid kunstikooli Ridala osakonna õpilased Reli Rosenberg ja Karolin Tiik.
Mõlemad lõpetajad maalisid lõputööks stiliseeritud portree popkunsti ainetel, kusjuures portreteeritav on teine lõpetaja. Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu valmisid tööd peamiselt distantsõppel, õpetaja Annely Lember juhendas tüdrukuid interneti vahendusel. Jäädvustatud ja esitletud on ka tööprotsessi erinevad etapid.
Tööde retsensent Ilona Kroon kiitis lõpetajaid ja tõi välja Reli väga hea värvitunnetuse ning Karolini maali puhul julge ja vaba pintslijoone, mis muudab tema töö isikupäraseks.
„Tüdrukud on tabanud maalidel teineteist ja samas pannud sinna ka iseennast,“ ütles juhendaja Annely Lember. Õpetaja sõnul on tüdrukud olnud kogu õppeaja jooksul väga tublid ja arenenud jõudsalt. „Mu süda on rahul, neil on hea pagas,“ lisas õpetaja esimesed kasvandikud teele saates. Tüdrukud lõpetasid kunstikooli kiitusega.
Haapsalu Kunstikool tänab Ridala Põhikooli, kes on arvestanud kunstikooliga oma tunniplaani koostades ning on olnud hea koostööpartner.
Reli Rosenberg ja Karolin Tiik astuvad üles oma  parimate töödega aastatest 2018-2020 näitusel „Parem pool”, mis on väljas Haapsalu majagaleriis kuni 7. juunini 2020. Tööd on valminud õpetajate Annely Lemberi ja Margit Maldi juhendamisel. Olete oodatud noorte kunstnike näitust vaatama!