Uus algus

Oma endistes ruumides saadi õppetööd jätkata alles 2002. aasta jaanuarist. Kooli käsutuses olevad neli suuremat ruumi leidsid kasutust kooli joonistamise, maalimise, keraamika ja kompositsiooni klassidena, lisaks veel õpetajate tuba. Remondi käigus renoveeriti elektrisüsteem, valati uued põrandad, kahe vaheseina lammutamisega tehti avaramaks joonistamise ja maalimise klassideks mõeldud ruumid. Fotolabori arvel laienes koridor. Kool sai juurde ka koristaja- ja laoruumi ja teise wc. Kogu koolipere rõõmustas võimaluse üle jälle normaalsetes tingimustes töötada. Õppetööd jätkas kuus rühma, kokku 68 õpilast. Kooli pedagoogilise kollektiivi peamiseks ülesandeks sai poolteist aastat kestnud ebamäärasest olukorrast põhjustatud madalseisust ülesaamine ja kooli edasise arengu tagamine. Uuesti hakati korraldama täiskasvanutele mõeldud kursuseid ja ka kunstikooli juba lõpetanud õpilased said jälle võimaluse end täiendamas käia. Kevadel võeti vastu uusi õpilasi ka kunstiringi ja ettevalmistusklassi, et tagada järelkasv kooli põhiosasse õppima tulijate osas. Oskuste ja arusaamade tase, mis lapsel kujuneb ettevalmistusklassis, muudab ülemineku põhiosasse sujuvamaks ja aitab kergemini kohaned tunduvalt suurenenud õppekoormusega. Alustati koostööd Tallinna Pedagoogikaülikooli Haapsalu Kolledžiga. Kunstikooli baasil hakkasid ettevalmistust kunstiõpetuse õpetamiseks saama klassiõpetaja eriala üliõpilased. Kevadel lõpetas kooli 11 õpilast. Suvel osaleti Tallinnas vabariiklikul õpilastööde näitusel ja II EP kunsti festivalil, kus õpilased said aukirja kõige rohkem tähelepanu äratanud perfomance´i eest. Korraldajate poolt väljaantavasse lastekunstikalendrisse valiti sel aastal igast koolist üks töö. Haapsalu Kunstikoolist sai selleks Tiiu Parbuse guaššitehnikas „Natüürmort“. 2002/2003 õppeaastal alustas õppetööd juba 8 gruppi ja joonistamise, maali, graafika ja raku-keraamika kursused täiskasvanutele. Lisaks igapäevasele õppetööle korraldati traditsiooniline moeshow, II ja III kursus esinesid joonistuste näitusega ja täiskasvanud kursuslased oma töödega. Suvel osaleti edukalt III EP kunsti festivalil. 2003/2004 õppeaastat alustades võis tõdeda, et kool oli tagasilöökidest üle saamas ja taastanud oma koha linna kultuuri- ja haridusmaastikul. Ka ruumiprobleem laheneb, kui kool saab oma käsutusse galerii peal II korrusel asuvad seni tühjana seisvad ruumid