Kooli sünnilugu

1979. aastal tähistas Haapsalu linnaõiguste saamise 700. aastapäeva. Kuna sel ajal oli tavaks avada koole ja kultuuriasutusi seoses mingi tähtpäevaga, kasutas linna kultuuriosakonna juhataja Andres Kaus juubeliaastat ja taotles Haapsallu laste kunstikooli avamist. 

Kaus pakkus veel olematu kooli direktori kohta Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli kunstiõpetaja Vaike Õlekõrrele, kes aga keeldus põhjendusega, et koolil peab olema oma maja. Kaus alustas direktori otsinguid kultuuriministeeriumi kaudu. Sealt pakuti direktori kohta kunstiinstituudi klaasieriala lõpetajale Rein Eskelile. Oli ebatavaline, et kunstnike perekonnast pärit Tallinna kesklinnas elav noormees tuleks pealinnast ära. Eskel andis aga oma nõusoleku ja ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr. 391-k 27. juulist 1979 loodi Haapsalu Lastekunstikool. Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomiteekorraldusega nr. 125 kinnitati alates 1. augustist 1979 kooli koosseisud: direktor – 1 koht, arveametnik – 0,5 kohta, raamatupidaja – 0,25 kohta, koristaja – 1 koht.

Õppetööks hädavajalikud ruumid leiti kultuurimaja keldrikorrusele. Rein Eskel pani kooli käima, kuid elamispinda talle Haapsalus ei leitud. Kui Eskelile aasta hiljem Saaremaal avatud kunstikoolis nii direktorikohta, kui ka korralikke elamistingimusi pakuti, läks ta kooli ellu aitama. 1980. aastal sai Haapsalu Lastekunstikooli uueks juhiks Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud Inge Raondi. 1983. aastal läksid korraga dekreetpuhkusele nii direktor kui ka kolm õpetajat. Andres Kaus pöördus uuesti Vaike Õlekõrre poole, kellel enam ei sobinud keelduda. Kui tema ei oleks nõustunud, oleks kool lihtsalt likvideeritud. See aga oleks olnud Haapsalu linnale korvamatu kaotus.

Kooli ajalugu kajastav info on pärit Haapsalu Kunstikooli endise direktori May Aavasalu 2004. aastal koostatud täiendkursuse lõputööst “25 aastat Haapsalu Kunstikooli”. Lõputöö on kokkuvõte direktori praktilisest kogemusest ja informatsioonist, mida ta on kogunud ja fikseerinud kooli kroonikas oma 20 pedagoogilise tegevuse käigus.