Kunsti heategevusmüük Ukraina ja ukrainlaste heaks

HEATEGEVUSMÜÜK ON LÕPPENUD! Suur kummardus ja südamlik tänu kunstnikele, kes oma töid heategevusmüüki annetasid ning suur aitäh ostjatele. Koos õnnestus meil panustada Ukraina ja ukrainlaste toetuseks 595 eurot!

Haapsalu Kunstikooli poolt on Facebooki loodud grupp “Haapsalu kunstnikelt Ukraina heaks”Oled oodatud liituma ja infot edasi jagama!

Grupp on loodud neile, kes soovivad enda teose müügi korral saadava tulu kas tervenisti või osaliselt annetada Haapsalu Ukraina sõpruslinna Umani heaks aga ka neile, kes on huvitatud kunsti ostmisest, et toetada seeläbi Ukrainat ja ukrainlasi. Toetuseks laekunud raha on Haapsalu Linnavalitsusel voli kasutada just sel moel, kuidas see kõige vajalikum tundub.
 
Heategevusmüügil osalemiseks toimi järgnevalt:
 • lae üles foto tööst;
 • lisa autori nimi ja töö pealkiri;
 • lisa tehnika, töö mõõdud, materjal, hind;
 • märgi mitu % müügitulust läheb heategevuseks;
 • müügitehingu korral anna palun päeva lõpuks meile meilile teada (info@hkk.edu.ee), mitu eurot on kokku kogutud, et saaksime postitada vahekokkuvõtteid;
 • heategevuseks minev rahasumma kanna palun Haapsalu Linnavalitsuse arveldusarvele EE241010602002431007;
 • märgi kindlasti selgitusse “Toetus Ukraina sõpruslinnale Uman, kunst”;
 • töö transpordi korraldab müüja ja selle eest tasub ostja.
Kui sa ei soovi ise müügiga tegeleda, siis on võimalik oma teoseid müügi heaks annetada Haapsalu Kunstikoolile. Selleks võta palun jooksvalt ühendust: info@hkk.edu.ee või tule Haapsalu Kunstikooli (Jaani 2). Heategevusmüügi perioodi lõpul alles jäänud tööd tagastatakse omanikule.
 
Kui soovid kunsti osta, siis toimi nii:
 • võta ühendust kunstniku enda või Haapsalu Kunstikooliga, sõltuvalt sellest, kes postituse tegi;
 • kui kunstnik soovib osaliselt tasu endale, tuleb kogusumma kanda talle ja tema teeb ülejäänud summas ülekande Haapsalu Linnavalitsuse arveldukontole;
 • kui summa läheb täies ulatuses annetuseks, siis kanna teose eest küsitav summa otse Haapsalu Linnavalitsuse arveldusarvele EE241010602002431007;
 • märgi kindlasti selgitusse “Toetus Ukraina sõpruslinnale Uman, kunst”;
 • saada postituse tegijale maksekorralduse koopia;
 • töö transpordi korraldab müüja ja selle eest tasub ostja – suhtle otse müüjaga!
Kutsu palun gruppi uusi liikmeid ja võimalusel soorita toetusost või toeta otse, tehes ülekanne Haapsalu Linnavalitsuse arveldusarvele EE241010602002431007.
Märgi palun kindlasti selgitusse “Toetus Ukraina sõpruslinnale Uman, kunst”.
 
Heateoga on oodatud liituma ka kõik kunstnikud väljastpoolt Haapsalut!
 
Teeme üheskoos natukene head!