Installatsioon “Ökoloogiline võrgustik”

10.08.2023 - 09.09.2023
Näituse asukoht: Keldrisaal

Näitus “Ökoloogiline võrgustik”

Porvoo (Soome) ja Haapsalu Kunstikooli õpilased osalevad ühises Nordplus õpirändeprojektis, mille üheks väljundiks oli ühise installatsiooni loomine, mis on inspireeritud Rootsi kunstniku Christin Johanssoni valminud tööst. Ämblikuvõrku meenutava installatsiooni valmistamisel kasutati savijääke ja nööri. Näitusel näeb ka mitmesuguseid putukaid, kes justkui on võrku püütud nagu olid õpilasedki ühise koostöö kaudu. Antud teos sümboliseerib kahe kunstikooli ja õpilaste vahelise suhtlusvõrgustiku loomist, et koos arutada ja ammutada uusi teadmisi ning oskusi keskkonnasõbraliku kunsti loomiseks.

Näituse avamine: 10. augustil kell 17 kunstikooli keldrigaleriis. Näitus jääb avatuks kuni 9. septembrini.

Autorid:

Porvoo Kunstikooli õpilased: Venla Antikainen, Rasmus Haapanen, Niilo Hyttinen, Lehtinen Emil, Petja Stude, Ilmari Lapila, Aku Olkkonen, Elsa Pakkanen, Sanni Rautiainen, Molla Liakka.

Haapsalu Kunstikooli õpilased: Miina Pilvistu, Kertu Lemvald, Johanna Reppo, Robi Mäepere, Siie Grete Klemmer, Emily Laurmann, Hanna Sepsivart, Maria Eliise Linamäe, Friida Valdma, Sophie Elizabeth Borchers.

Juhendaja: Margit Mald (Eesti)

Toetaja: Nordplus Junior programm

Exhibition “Ecological Network”

Porvoo (Finland) and Haapsalu Art School students are taking part of Nordplus class exchange project. One part of the project was creating united installation which is inspired by Swedish artist Christin Johannson. Installation reminds of a spider´s nest which was made by using art school clay leftovers and string. There´s also some insects on the net who have been caught like youth who had to collaborate. This art work symbolizes both art schools and their students collaboration and social network. This way they had to discuss and use new skills and knowledge to be more environmentally friendly.

Exhibition opening: 10 th August 5 o´clock in art school cellar gallery. Exhibition will remain open until 9 th September.

Authors:

Porvoo Art School students: Venla Antikainen, Rasmus Haapanen, Niilo Hyttinen, Lehtinen Emil, Petja Stude, Ilmari Lapila, Aku Olkkonen, Elsa Pakkanen, Sanni Rautiainen, Molla Liakka.

Haapsalu Art School students: Miina Pilvistu, Kertu Lemvald, Johanna Reppo, Robi Mäepere, Siie Grete Klemmer, Emily Laurmann, Hanna Sepsivart, Maria Eliise  Linamäe, Friida Valdma, Sophie Elizabeth Borchers.

Instructor: Margit Mald (Estonia)

Funder: Nordplus Junior program