Haapsalu Kunstikooli õppetasu eriolukorra ajal

Haapsalu Linnavalitsuse 17.03.2020 korraldusega nr 240 reguleeritakse Haapsalu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja huvikoolide õppetasu ja kohatasu laekumised eriolukorra ajal.

Arvestades riigis väljakuulutatud eriolukorda ei nõuta lapsevanematelt Haapsalu linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes ja huvikoolides koha kasutamise eest perioodil 16.03.2020 kuni 30.04.2020 osalus- ja õppetasu.

NB! Seni kuni eriolukorra tõttu ei toimu täiskasvanute kursuste tunde, ei määrata ka nende eest osalustasu!