COVID-19 karantiini uued nõuded alates 7.02.2022

Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased, kelle lähikontakt leidis aset üldhariduskoolis, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused. 

Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.