Aastad 1999-2001

Aastad 1999 - 2001

September 1999 - august 2000

Kunstikool sai uued ruumid vanalinnas, peatänava ääres asuvas majas Karja tänav 6. See oli linna üks vanematest kivimajadest, mille esimesel korrusel asusid kauplused ja III korrusel korterid. Ka sellel hoonel on kaugele minevikku ulatuv ajalugu. Raeprotokollis 1773. aastal märgitakse, et kohtufoogt J.A.Jencen on oma kivimaja ise ehitanud. Esinduslik kivimaja, mille väärtus 1767. aastal linna kõrgeim – 800 rubla. Laenutoimikus on pakutud maja ehitusdaatumiks 1674. aastat, millele lisandusid ümberehitused 1794. aastal ja 1923/24. aastal, mil maja ehitati ümber kolmekorruseliseks. Linnavalitsus otsustas vana koolimaja müüa avalikul enampakkumisel. Eelläbirääkimistega pakkumisel 2000. aastal eelistas Haapsalu Linnavalitsus kunstikooli endise maja ostjana kunstnik Evald Okast, kes oli juba ammu otsinud endale sobivat maja, kuhu teha kunstimuuseum. Kunstikool alustaski 1999. aasta sügisel oma 20. tegevusaastat uutes ruumides Karja tänav 6 II korrusel, kus üldkasulikku pinda oli 171,9 m2. Suve jooksul remonditud ruumid olid korralikud, kuid endistega võrreldes tunduvalt väiksemad. Kui endises majas oli kompositsiooniklassis pinda 38 m2, siis uues vaid 21 m2. Poole väiksemad olid joonistamise ja maaliklass. Endises majas oli neis põrandapinda 57 m2, nüüd aga ainult 25 m2. Keraamikaklassis oli pinda 24 m2. Koolil ei olnud enam ka näitusesaali, kuid linnavalitsus oli lubanud mõne aasta pärast sama maja I korrusel paiknevad ruumid kooli galeriile. 1999/2000 õppeaasta jooksul harjusid kooli õpilased ja õpetajad uute oludega, sisustades õppeklassid antud võimalusi arvestades. Sügisest alustas õppetööd 9 rühma, kokkuõpilasega rühmade jaoks jäid klassiruumid väikeseks. Eriti raske oli läbi viia joonistamise ja maalimise tunde, kuna klassiruumi tihedalt paigutatud molbertite vahel praktiliselt puudus võimalus liikuda ja oma tööd distantsilt vaadata. Et õpilaste töötingimusi parandada, tuli hakata piirama kooli vastuvõttu ja kehtestada maksimaalseks õpperühma suuruseks 10 õpilast. Kooli 20. sünnipäeva tähistati õpilastööde näituse avamisega kooli vastas asuvas Kuke Galeriis ning vilistlased ja külalised said kooli ruumides vaadata õpilaste esituses moeshowd. 2000. aasta kevadel lõpetas 17. lend, esimesed 5 õpilast selles majas. Lõpetajate tööd pandi välja Kuke Galeriis ja sealsamas anti ka lõputunnistused. Suvel osalesid III kursuse õpilased Liisi Saareväli ja Nele Ilves koos õpetaja Ursula Aavasaluga Saksamaal Rendsburgis kunstifestivalil. Kooli töötajad vaatasid optimistlikult tulevikku teadmata, et neid ootavad ees uued katsumused. Vahetult enne uue õppeaasta algust, 7. augustil 2000, süttis maja III korrusel asuv korter. Tulekahjus hävisid kõik III korruse korterid. II korrusele kooli ruumidesse tuli ei jõudnud, kuid kustutusvesi muutis maja täiesti kasutuskõlbmatuks. Kunstikooli materiaalsed kahjud inventari ja õppevahendite osas olid minimaalsed, aga katuseta ja läbivettinud majas sügisel õppetööd alustada ei olnud võimalik. Et osa ruumidest oli jäänud kustutusveest peaaegu puutumata, sai neid vähemalt esialgu kasutada inventari, raamatute ja õppematerjalide hoidmiseks. Linnavalitsus andis lubaduse, et maja saab uuesti katuse alla ja remonditakse ka kooli ruumid.

Kooli uus asukoht Karja tänav 6

September 2000 - detsember 2001

Kooli avaaktus peeti lossipargis lageda taeva all ja niikaua, kuni ilmastikuolud seda võimaldasid, peeti hiljem ka tunde vabas õhus. Et kool saaks õppetööd jätkata, tuli kiiremas korras leida mingidki ruumid. Õppetöö peatamine seniks, kuni kooli ruumid uuesti kasutuskõlblikuks saavad, ei tulnud kõne allagi, sest see oleks tähendanud praktiliselt kooli tegevuse lõpetamist. Direktoril tuli kiiresti otsida ajutist võimalust õppetöö jätkamiseks.  Wiedemanni Gümnaasium võimaldas pärast oma tundide lõppu kunstikoolil kasutada kaht klassiruumi. Nendes hakkasid tööle 1. – 4. kursus. Ühes ruumis töötas korraga kaks kursust. Nii joonistamine, maalimine kui ka voolimine toimus tavaliste koolilaudade taga. Õppekava nendes tingimustes täies mahus täita ei olnud võimalik, aga lastel oli vähemalt võimalus õpinguid jätkata. Ettevalmistusklass hakkas tööle lasteraamatukogu lugemissaalis ja kunstiring Haapsalu Sanatoorses Koolis. II õppeveerandil lõpetas kunstiring töö, kuna osa lapsi ei tahtnud võõras kohas õppimas käia. Allesjäänud lapsed hakkasid õppima koos ettevalmistusklassi õpilastega. Veidi hiljem leiti ettevalmistusklassile parem töötamisvõimalus Koolinoorte Majas. Nüüd said lapsed peale joonistamise tegeleda ka maalimise, voolimise ja meisterdamisega. Loodeti, et selline olukord kestab 3-4 kuud, kuid läks poolteist aastat enne, kui kool sai oma endistesse ruumidesse tagasi kolida. Nii õpetajad kui õpilased püüdsid säilitada optimismi ja anda oma parima ka nendes tingimustes, aga tagasilööki oli tunda sellegi poolest. Uusi õpilasi võeti vastu ainult I kursusele. Ettevalmistusklassi ja kunstiringi nendes tingimustes õpilasi juurde võtta ei olnud võimalik. Õppeaasta lõpuks oli alles jäänud 69 õpilast ja sellise olukorra veel üheks õppeaastaks püsimajäämisel oli oodata õpilaste arvu edasist vähenemist. Oma näitusesaali sai kool enne, kui õpperuumid. 5. mai 2001. aastal avati maja I korrusel kauplusest tühjaks jäänud ruumides pidulikult Kunstikooli Galerii. Esimene näitus uues galeriis oli A. Laikmaa nimelisele õpilaspreemiale konkureerivate õpilaste töödest. Galeriist sai ka koht, kus mööda linna laiali pillutud koolipere võis kokku saada. Seal peeti lõpuaktus ja avati õpilastööde ülevaatenäitus. Suvel koguneti galeriis, et valmistuda osalemiseks Jõgeval toimuval I EP (eelprofessionaalse) kunsti festivalil. See oli vabariigi kunstikoolide kokkutulek, kus iga kool pidi esinema õpilastööde näitusega, esitama perfomance´i ja läbi viima workshopi. Nii õpilased kui õpetajad võtsid ettevalmistust tõsisel ja kokkutulekult toodi kaasa lisaks uutele kogemustele ka aukirjad silmapaistva workshop´i ja performance´i eest. Korraldajate poolt väljaantavasse lastekalendrisse valiti kahe meie kooli õpilase tööd – Erika Raudsepa „Natüürmort“ ja Heidi Lauri õlipastell „Inimene lõi jumala“. Kokkutulekust osavõtnud õpilaste initsiatiivil korraldati oktoobris ka oma kooli performance ja fotokonkurss, millest kõik rühmad aktiivselt osa võtsid. Kevadel alustati remonti hoone II korrusel. See andis lootust, et kool saab õppeaasta alguseks tagasi ka õppeklassid. Kuid vana maja halva seisukorra tõttu remont venis.