TEAVITUS! Haapsalu Kunstikooli tegevus alates 11. märtsist!

Äärmiselt kriitilise Covid-19 olukorra tõttu Eestis otsustas Vabariigi Valitsus karmistada piiranguid alates 11. märtsist (https://www.kriis.ee/et/uudised/11-martsist-kehtivad-ule-eesti-ranged-piirangud).

Huvihariduses on piirangutest tulenevalt siseruumides õppetöö läbiviimine keelatud vähemalt kuni 11. aprillini. Vajadusel on lubatud õpilastel käia üksi õpperuume kasutamas, kuid seda võimalust pakume peamiselt lõputööde tegijatele ja täiskasvanute kursustel osalejatele.

Haapsalu Kunstikool jätkab tegevustega distantsilt. Kõik õpilased peaksid olema nüüdseks saanud õpetajate poolt distantsõppe ülesanded. Juhiseid ja abi tööde tegemiseks ning tagasisidet tehtud töödele saavad õpilased samuti juhendajatelt. Vajadusel ja võimalusel viime õpilastega läbi online-tunde (zoom, teams jms).