Näitused 1988 - 2004

1988. aasta septembris avati kooli näitusesaal. Esimene näitus oli underground XY grupi töödest. Siit alates muutus näitusetegevus kooli õppe-kasvatustöö lahutamatuks osaks. Näitustel on suur tähtsus eelkõige õpilaste maitse ja ilumeele arendamisel. Kujutava kunsti eri liikidega tutvumine ja nende analüüsimine võimaldab õpilasel taiestest aru saada, ennast kriitiliselt tunnetada ja arendada oma individuaalsust. Õpilasi stimuleerib ka teadmine, et nendegi paremad tööd pannakse välja tõelisse näitusesaali. Oma näitusesaal aitas väga palju kaasa kooli tutvustamisele eelkõige linnaelanikele aga ka külalistele. Haapsalu linna ja Läänemaa inimestel tekkis võimalus näha nii kohalike kui vabariigis ja välismaal tuntud kunstnike loomingut, ilma selleks pealinna sõitmata. Lisaks maalidele ja graafikale on kunstikoolis eksponeeritud tarbekunsti, plakateid ja postkaarte, raamatuillustratsioone, moejooniseid, fotosid, arheoloogilisi leide, mänguasju. Korraldatud on näitusmüüke. Kunstikooli näitusesaalis on oma töödega esinenud paljud nii vabariigis kui ka välismaal tuntud kunstnikud – Naima Neidre, Ülle Meister, Reti Laanemäe, Margus Haavamägi, Marko Mäetamm, Evi Mardna, Ivo Lill ja paljud teised. Kohalike poolt kõige külastatavamad näitused on läbi aegade olnud Haapsalu Kunstiklubi kevad- ja sügisnäitused. Paljud kunstiklubi liikmetest on juba eakad inimesed ning võimalus kodulinnas oma töödega esineda on nende jaoks väga oluline. Väikelinnas on määrav ju eelkõige tuttavate ring ning nende arvamus. Populaarsed olid ka aastatel 1990-1993 kooli korraldatud näitus-müügid, kuhu tõid oma töid maakonna käsitöömeistrid, kunstnikud, kunstikooli õpilased ja õpetajad. Neid korraldati ajal, mil kauplustest oli raske kingituseks midagi huvitavat ja omanäolist leida. Traditsiooniks kujunesid igal aastal juunis toimuvad ülevaatenäitused kunstikooli õpilaste aasta jooksul tehtud tööde paremikust. Neid külastasid aktiivselt eelkõige lapsevanemad, et näha oma laste õpingute tulemusi. Õpilastööde näituste vastu on alati elavat huvi tundnud ka üldhariduskoolide kunstiõpetajad. 

Juba 1989. aastal avati koolis esimene välisnäitus. Haapsalust pärit Rootsis elav Ilon Wikland eksponeeris illustratsioone A. Lindgreni raamatutele. Näitus pakkus suurt huvi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Seda käidi kogu maakonna koolidest vaatamas lausa klasside kaupa. Laste hulgas on läbi aegade kõige populaarsemad olnud „Polümeeri“ mänguasjade näitus, Tallinnfilmi kunstnik-lavastaja Raul Lunia dinosauruste näitus ning Rootsi jõulukaartide ja pehmete mänguasjade näitus „Päkapikula“. 1999. aasta veebruaris, pärast maja I korrusel toimunud põlengut sisustati näitusesaal klassiruumideks. Viimaseks näituseks selles saalis jäi pärast õppetöö lõppu avatud õpilastööde näitus. 1999. aasta sügisel alustas kool õppetööd uutes ruumides ja ilma oma näitusesaalita. Oma galerii saamist ei tulnud siiski kaua oodata. 5. mail 2001, A. Laikmaa 135. sünniaastapäeval avati maja I korrusel pidulikult Kunstikooli Galerii. Näituste korraldamise traditsioon sai jätkuda. Peatänaval käidavas kohas asuv galerii sai kiiresti tuntuks ja näitusi külastavad aktiivselt nii kohalikud inimesed kui ka turistid.

 

Ilon Wikland näituse avamisel Haapsalu Lastekunstikoolis