Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

Esimees           Indrek Jets                  õpetajate esindaja                      
                       Annely Lember             Ridala osakonna õpetajate esindaja                       
                       Lii Habak                      lastevanemate esindaja
                       Virge Tiik                     Ridala osakonna lastevanemate esindaja                   
                       Piret Piiper                   täiskasvanud õppijate esindaja
                       Mari-Epp Täht              linnavalitsuse esindaja